top of page
Koncert ke 150. výročí narození Františka Bílka
Koncert ke 150. výročí narození Františka Bílka

pá 22. 4.

|

Praha 2

Koncert ke 150. výročí narození Františka Bílka

Srdečně Vás zveme na Koncert ke 150. výročí narození Františka Bílka z cyklu koncertů Genius loci a Musica loci kostelů Prahy 2 v pátek 22. 4. 2022 od 17 hodin do kostela sv. Václava Na Zderaze Resslova 300/6, Praha 2 – Nové Město

Čas a místo

22. 4. 2022 17:00

Praha 2, Resslova 300/6, Nové Město, 120 00 Praha-Praha 2, Česko

O události

Program pátečního večera nechá doznít sváteční velikonoční náladu:

16:00  Vernisáž fotografií – Kostel sv. Václava Na Zderaze očima studentů U3V

17:00 Koncert uvedený slovem místní farářky o Geniu loci kostela sv. Václava Na Zderaze

18:00 Přednáška – Výtvarné umění Františka Bílka v liturgickém prostoru

Koncertem a vzpomínkou na Františka Bílka (1872–1941), našeho předního architekta, sochaře, grafika a symbolisty, skládáme poklonu jeho umění i filozofii mystické jednoty světa. Nejucelenější soubor jeho chrámového interiéru se nachází právě v kostele sv. Václava Na Zderaze a vytváří zde společně s historií kostela dechberoucí Genius loci: Kristus na kříži se strukturou stromu odkazuje na symboliku Stromu života, propojuje Krista ukřižovaného se vzkříšeným a pojímá jej jako vítěze. Dějinnou zkratku českého národa symbolizuje šest postav vyřezaných na bohoslužebném stole: praotec Čech, sv. Ludmila se sv. Václavem, Jan Hus, Jan Žižka a Jan Amos Komenský. Prostý stůl husitské táborové bohoslužby symbolizuje dřevo, ze kterého je celý soubor vytesán. Dřevěné svícny znázorňující ruce symbolizují drama pádu a vykoupení člověka: menší svícen v podobě ruky držící jablko obtočené hadem, větší svícen v podobě sepjatých rukou přijímajících spásu ze dřeva kříže a Stromu života. Na postranicích lavic motivy rostlin a zvířat symbolizují rajskou zahradu a harmonii člověka s přírodou.

Varhanní koncert proto doplní i přednáška o díle Františka Bílka a vernisáž rozostřených fotografií tohoto kostela.

O uměleckých skvostech Františka Bílka bude hovořit a demonstrovat vše na ukázkách PhDr. Martin Jindra, působící v Ústavu pro studium totalitních režimů a dlouhodobě se zabývající životem a dílem Františka Bílka a jeho rodiny, o nichž vydal několik publikací.

Téma symboliky propojuje i specifická „unfocused“ technologie fotografií, které jsou v kostele vystaveny. V rámci našeho večera proběhne slavnostní vernisáž této výstavy s názvem Kostel sv. Václava Na Zderaze očima studentů U3V, tedy Univerzity třetího věku při VŠE v Praze a jejich pedagoga MgA. Ladislava Hovorky, který tuto technologii vynalezl a používá ve své umělecké tvorbě.

Před samotným koncertem představí historii kostela a jeho genius loci místní farářka Mgr. Emanuela Blažková.

Na koncertu pak v podání varhaníka Tomáše Pindóra a sopranistky Liany Sass zazní skladby J. B. Foerstera, A. Dvořáka,

P. Mascagniho, G. Verdiho a G. Pucciniho.

Celý program bude proložený varhanními improvizacemi na písně z kancionálu Církve československé husitské.

Vstupenky v hodnotě 240/100 Kč budou v prodeji na GoOut.net a na místě před koncertem.

Více informací: www.musicaloci.com, Facebook Musica loci; info@musicaloci.com

Sdílet událost

bottom of page