top of page
LETNÍ PODVEČER S FLÉTNOU aneb Musica Loci rotundy Nalezení sv. Kříže
LETNÍ PODVEČER S FLÉTNOU aneb Musica Loci rotundy Nalezení sv. Kříže

čt 20. 7.

|

Praha 1

LETNÍ PODVEČER S FLÉTNOU aneb Musica Loci rotundy Nalezení sv. Kříže

18:00 komentovaná prohlídka rotundy – Mgr. Jakub Synecký 19:00 koncert Letní podvečer s flétnou

Čas a místo

20. 7. 2023 18:00 – 20:00

Praha 1, Konviktská 1013/6, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

O události

Omezený počet míst – nutná rezervace nebo vstupenka z předprodeje https://bellprague.cz/cs/8295-letni-podvecer-s-fletnou/?term=39821

https://bellprague.cz/cs/8295-letni-podvecer-s-fletnou/?term=39821

Musica loci v rotundě Nalezení sv. kříže

Rotunda Nalezení sv. Kříže, neboli kostel sv. Kříže Menšího, je patrně nejstarší pražskou románskou rotundou z konce 11. st. Byla vybudována na důležité obchodní cestě vedoucí z Vyšehradu k přechodům přes Vltavu, a zároveň stojí ve středu tzv. kříže raně středověkých kostelů (katedrála sv. Víta, rotunda sv. Longina, kostel sv. Klimenta a zaniklý kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově). Dnes se nachází u křižovatky ulic K. Světlé a Konviktské v kontrastu s okolními vysokými domy, a to díky členům Umělecké besedy, kteří ji zachránili před zbouráním kvůli nové výstavbě.

Vznik rotundy je spojen s pověstí, že v místě býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, potrestaná za to, že proti vůli svých rodičů přijala křesťanství. V noci při bouřce se kříž vztyčil nad hladinu jako znamení boží. Velký ztrouchnivělý kříž se pak skutečně našel v základech během opravy rotundy.

Rotunda měla bouřlivou historii, avšak byla citlivě rekonstruována a dnes je využívána k obřadům Starokatolické církve.

Letní podvečer s flétnou

Známými i méně známými melodiemi od období renesance, baroka, klasicismu a romantismu až po hudbu 20. století nás provedou libé tóny flétny příčné, pikoly a flauto traverso, ale přijde i nejedno překvapení navíc.

Účinkují:

Markéta Cabajová, Pavlína Kolářová, Marie Pradáčová

Program:

1. Anonym: L'Amour de moy II

2. J. Planson: Ma bergére, ma lumiére

3. Anonym: Riu riu chiu

4. G. Ph. Telemann: Fantazie č. 1 A Dur

5. A. Vivaldi: Jaro

6. W. A. Mozart: Malá noční hudba

7. A. Vivaldi: Koncert C Dur: Largo

8. J. J. Quantz: Sonáta pro 3 flétny

Vivace – Largo – Rigaudon – Menuett – Vivace

9. C. Debussy: Syrinx

10. J. Castérède: Flutes en vacances: Flutes pastorales

11. B. Smetana: Vltava

12. P. I. Čajkovskij: známé melodie z Labutího jezera

Markéta Cabajová

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru hra na flétnu, v jejímž studiu dále pokračovala na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (Bc.), poté na Královské konzervatoři v Bruselu a na Conservatoire Royal de Mons, Ecole supérieure des Arts spécialité Flûte traversière (M.A.). Vzdělání si v oblasti autentické interpretace doplnila na Masarykově univerzitě v Brně (Teorie a provozovací praxe staré hudby, zaměření: flauto traverso), kde v roce 2020 také vykonala SZZ (Mgr.) v oboru Management v kultuře. V pozici sólové, komorní i orchestrální hráčky účinkovala v Belgii, ČR, Polsku, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku ad. Má na svém kontě několik CD, v současnosti spolupracuje s NeoKlasik orchestrem. Aktivně se věnuje pedagogické činnosti na pražských ZUŠ.

Pavlína Kolářová

V 6 letech začala hrát na zobcovou flétnu a poté přešla na příčnou flétnu a pikolu.

Od 19 let působila v Komorním a Symfonickém orchestru při ČVUT Praha a Kladenském symfonickém orchestru. Nyní působí v Symfonickém orchestru Prahy 8, Salonním orchestru Prahy 8, dechovém orchestru Jitřenka. Hraje rovněž na skotské dudy a působí v bandech The Rebel Piper a Blue Squadron Piper Band. Tyto bandy hrají nejen na skotských hrách v ČR, ale i na vojenských přehlídkách v zahraničí.

Marie Pradáčová

Na flétnu začala hrát v ZUŠ A. Voborského v Praze-Modřanech a pokračuje soukromě u Mgr. Magdalény Hegerové. Zúčastnila se několika kurzů jazzové improvizace pod vedením Jiřího Stivína. Při studiu na vysoké škole začala hrát v symfonickém orchestru ČVUT, v němž zůstala do roku 2003. V roce 2004 byla jedním ze zakládajících členů Symfonického orchestru Prahy 8, kde dodnes aktivně působí. Je také členkou NeoKlasik orchestru.

Sdílet událost

bottom of page