top of page
MIRÁKULUM V EMAUZÍCH
MIRÁKULUM V EMAUZÍCH

po 26. 6.

|

Praha 2

MIRÁKULUM V EMAUZÍCH

Příběh o putování dvou Marií po zemi české - komponovaný koncert v barokním refektáři a komentovaná prohlídka křížové chodby a císařské kaple Emauzského kláštera

Čas a místo

26. 6. 2023 18:00 – 20:00

Praha 2, Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2-Nové Město, Česko

O události

18:00  komentovaná prohlídka křížové chodby a císařské kaple Emauzského kláštera - Mgr. Jakub Synecký

19:00  koncert v barokním refektáři - Mirákulum v Emauzích

Příběh o putování dvou Marií po zemi české je typem oblíbených hudebních programů "Hry o Marii", ten náš představí překrásnými áriemi Pannu Marii a Máří Magdalénu.

Účinkují:

Liana Sass, Petra Vondrová - zpěv

Karel Audy, Mami a Grzegorz Mołoniewicz - tanec

Tomáš Pindór - klavír 

Emauzský klášter byl založen roku 1347 Karlem IV., římským císařem a králem českým. 

Byl určen benediktinským mnichům, kteří slavili liturgii dle římského ritu, ale ve slovanském liturgickém jazyce.

V prostoru celého východního křídla kláštera vznikla monumentální císařská kaple, později rozdělená na kapli a kapitulní síň. Největší chloubou kláštera je ale dodnes rozsáhlý cyklus nástěnných maleb, vytvořený trojicí dvorních malířů Karla IV., kteří současně pracovali i na hradě Karlštejně.

Některé prostory kláštera byly upraveny v době barokní, kdy klášter patřil španělským benediktinům, uctívajícím Pannu Marii z Montserratu, jejíž socha byla původně na hlavním oltáři kostela, její kopii najdeme v kapitulní síni. Významnou barokní proměnou prošel především refektář (společná jídelna mnichů), který dnes slouží jako koncertní síň.

Sdílet událost

bottom of page