top of page
pexels-pixabay-164821.jpg
Screenshot 2022-09-04 at 12.24.04.png

MICHAEL SOUKUP

Historik, kulturní publicista, průvodce

Odborné zaměření:

  • Historie a osobnosti Prahy 2

  • Kostely a hřbitovi MČ Prahy 2

  • Klasická hudba

Mgr. Michael Soukup je bývalý sekretář vyšehradského probošta Jana Máry / 1912-2012 /, absolvent Pražské konzervatoře – obor sólový zpěv. Poté studoval zpěv soukromě u svého otce hudebního skladatele a pěveckého pedagoga Vladimíra Soukupa a ve Vídni u prof. Adalberta Vedry. Vystupoval na koncertech ve Vídni a v Badenu u Vídně.

PODROBNOSTI

Studoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vystudoval divadelní vědu na Filosofické fakultě vídeňské univerzity. Od r. 1998 byl členem sboru vídeňské Volksoper a od r. 2015 lektorem dramaturgie Volksoper Wien. Působí rovněž jako kulturní publicista a své články, rozhovory a kritiky operního života uveřejňuje především v časopise Harmonie, dostupném i v internetové podobě. V letech 2000-2012 byl vídeňským kulturním dopisovatelem deníku Právo.

 

Dlouhodobě spolupracuje s prestižním vídeňským divadelním magazínem "Bühne". Mnoho let provází návštěvníky pražskými i vídeňskými chrámy, hřbitovy a pamětihodnostmi. Historie a umění jsou jeho vášní, proto pomáhá skvěle vnímat genius loci kostelů všem zájemcům bez rozdílu věku či vzdělání.

Musica loci logotyp_edited.png

Sledujte nás

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

©2022 MUSICA LOCI

church-756150.jpg
bottom of page