top of page
Image by Clarisse Meyer
Screenshot 2022-09-04 at 12.23.35.png

JAROSLAV BLÁHA

Historik, vědec

Odborné zaměření:

 • Dějiny umění

 • Interdisciplinární vztahy výtvarného umění a hudby

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. vyučuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své odborné a pedagogické činnosti zaměřuje na teorii a dějiny umění, především na moderní výtvarné umění se specializací na interdisciplinární vztahy výtvarného umění a hudby. Zejména na tuto problematiku je zaměřena jeho publikační činnost, jejímž dovršením je několikadílná vědecká monografie Výtvarné umění a hudba.

 

Výzkumná činnost se zaměřuje na oblast kulturního vzdělávání, především na uměleckou komparatistiku se specifickým zaměřením na komparaci výtvarného umění a hudby, a to nejen na umělecko-historickou rovinu problematiky, ale i na galerijní a muzejní pedagogiku s uplatněním interdisciplinárních přístupů ve výchově a vzdělání.

PODROBNOSTI

Vybrané publikace

 • Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1, TOGGA : Praha 2012, ISBN 978-80-87258- 69-9, počet stran 240

 • Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2, TOGGA : Praha 2013, ISBN 978-80-7476- 019-8, počet stran 360

 • Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta : Praha 2007, ISBN 978-80-7290-291-0, počet stran 272

 • Mystický realismus jako specifická tendence na přelomu 13. a 14. Století, Výtvarná výchova 3/2016, s. 2 – 13, ISSN 1210-3691

 • Role náhody v abstraktním expresionismu a atonální hudbě. In Estetické ontrapunkty hudobného a výtvarného umenia. Medzinárodný odborný seminář umelcov a teoretikov umenia (zborník) Tatranská galeria Poprad 2006, ISBN 978-80-88851-23-3, s. 71 – 80, počet stran 10

 • Metodologická východiska pohledu na genezi moderního malířství a hudby. In Multidisciplinární komunikace – problém a princip všeobecného vzdělávání, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta : Praha 2005, ISBN 80-7290-199-0, s. 240 – 265, počet stran 26

Musica loci logotyp_edited.png

Sledujte nás

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

©2022 MUSICA LOCI

church-756150.jpg
bottom of page