top of page
pexels-magda-ehlers-3708509 (1).jpg
Screenshot 2022-09-04 at 12.23.53.png

MARTIN JINDRA

Historik, vědec

Odborné zaměření:

 • České církevní dějiny v letech 1938–1989

 • Perzekuce a odboj křesťanů v době nacismu a komunismu

 • Dějiny Církve československé husitské

PhDr. Martin Jindra pracuje jako historik v Ústavu pro studium totalitních režimů a rovněž působí v Ústředním archivu a muzeu Církve československé husitské. Magisterské studium absolvoval na Husitské teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a poté obor Kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity v Pardubicích, který zakončil státní rigorózní zkouškou.

PODROBNOSTI

Výzkumné projekty

Monografie

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky:

 • 2019–2021 Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století • 2014–2019 Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953

 •  2009–2020 Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)

 •  2009–2018 Paměť a dějiny totalitních režimů – projekt orální historie (rozhovory s pamětníky) – prioritní témata: perzekuce a odbojová činnost věřících, protikomunistický odboj

 • JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 698.

 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. ÚSTR, Praha 2015, 375 s. 

 • JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2011, 379 s.

 • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2007, 163 s

 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československéhusitské. CČSH, Praha 2020, s. 640.

 • JINDRA, Martin (ed.): Poutník Božím humorem. Sborník věnovaný 90. výročí narozeníemeritního patriarchy Církve československé husitské Josefa Špaka. CČSH v edici Blahoslav,Praha 2019, s. 120

 • JINDRA, Martin – NYTROVÁ, Olga (eds.): Víra a umění Františka Bílka. Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2012, s. 133.

...

Musica loci logotyp_edited.png

Sledujte nás

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

©2022 MUSICA LOCI

church-756150.jpg
bottom of page